SAM_8437

ตัวอย่างกิ่งตอนมะนาวแป้นพิจิตร1

ตัวอย่างกิ่งตอน มะนาวแป้นพิจิตร1 ความยาวตั้งแต่ 70 เซ็นติเมตรขึ้นไป รับประกันแป้นพิจิตรสายพันธุ์แท้ ทนโรคและแมลงเลี้ยงง่ายโตเร็ว กิ่งสวยสมบูรณ์ปลอดโรคแคงเกอร์ ระบบรากในตุ้มตอน มะนาวแป้นพิจิตร1 รากยาวๆอวบๆแบบนี้เอาไปชำลงถุงดำ 7-14 วันรับรองรากเต็มถุงครับ