SAM_0269

วิธีเสียบยอดกิ่งหม่อน

การเสียบยอดกิ่งหม่อนจะนิยมทำกับหม่อนประเภทที่ตอนกิ่งแล้วไม่ออกรากหรืออกรากยากมาก เช่น หม่อนหิมาลายัน หม่อนไต้หวัน เป็นต้น สิ่งที่ต้องเตรียมในการเสียบยอดหม่อนมีดังนี้ 1.มีดคัตเตอร์ 2.กรรไกรตัดกิ่ง 3.กรรไกร 4.เทปพันเกลียว 5.เชือกฟาง 6.ถุงพลาสติกใส 7.กิ่งพันธุ์ที่จะนำมาเสียบยอด 8.ต้นตอ (ผมใช้ต้นตอหม่อนเชียงใหม่ครับ) การเลือกต้นตอหม่อนควรให้มีขนาดใกล้เคียงกันกับกิ่งหม่อนที่จะเอามาเสียบยอด เริ่มจากนำมีดคัดเตอร์มาปาดกิ่งที่จะเสียบ ลักษณะของแผลที่ปาดออก อย่าเอามือโดน ขั้นตอนการเสียบยอดต้องสะอาดทุกขั้นตอนครับ อีกด้านหนึ่งก็ทำเช่นกัน แต่จะไม่เฉียงมากเหมือนแผลแรก นำต้นตอมาตัดออก แล้วทำการผ่ากิ่งต้นตอ ผ่าลึกลงไปพอที่จะปิดแผลของกิ่งที่จะนำมาเสียบจนมิดแผล เมื่อผ่าลงไปแล้วก็ทำลิ่มเหมือนภาพด้านล่าง (ขออภัยรูปไม่ชัดครับ) แล้วนำกิ่งมาเสียบยอด (ตรงด้านที่เป็นแผลยาวต้องสนิทเข้ากับต้นตอ) นำเทปพันเกลียวมาพันให้แน่น พันจากล่างขึ้นบน พันให้แน่นจนคิดว่าอากาศหรือน้ำเข้าไม่ได้ครับ นำถุงพลาสติดใสมาครอบให้เลยแผลที่ทำการเสียบยอด ใช้เชือกฝางมัดให้แน่น แล้วนำไปไว้ที่ร่มประมาณ 1 เดือน ระหว่างนี้ก็ลดน้ำให้บ้างหากดินในถุงดูแห้ง อย่ารดน้ำบ่อยจนเกินไปต้นตอรากจะเน่าตายซะก่อนครับ เมื่อไว้ในที่ร่มประมาณ 1 เดือนจะเริ่มเห็นกิ่งที่นำมาเสียบแตกยอดใหม่ หลังจากนี้ให้นำถุงพลาสติกออกได้ หากเอาออกแล้ว ยอดเหี่ยวลง ให้นำถุงมาครอบใหม่ได้ครับ